ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนเรือยาวมังกร (Level II) ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2565