การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 (สนามที่ 1) 

ระหว่างวันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2564

ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบ่งไผ่ จำงหวัดระยอง

 

คะแนนรวมสะสม สนามที่ 1

ผลการแข่งขันเรือกรรเชียง ระยะ 2,000 เมตร

ผลการแข่งขัน ระยะ 1,000

ผลการแข่งขัน ระยะ 500 เมตร

การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 (สนามที่ 2) 

ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2564

ณ อ่างเก็บน้ำหนองน้ำครก จังหวัดน่าน

ผลการแข่งขัน

การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทน ประจำปี 2564  (สนามที่ 3)

ระหว่างวันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2564

ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ จังหวัดระยอง

 

ผลคะแนนรวมถ้วยพระราชทานฯ

ผลคะแนนรวมถ้วยราลวัลเกียรติยศ

ผลการแข่งขัน