คะแนนรวมสะสม สนามที่ 1

ผลการแข่งขันเรือกรรเชียง ระยะ 2,000 เมตร

ผลการแข่งขัน ระยะ 1,000

ผลการแข่งขัน ระยะ 500 เมตร