การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564

ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการแข่งขัน