การแข่งขันเรือยาวสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2564

ณ กว๊านพะเยา จังหวัดระยอง