• ผลการแข่งขันเรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย คลิ๊ก
  • ผลการแข่งขันเรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง คลิ๊ก
  • ผลการแข่งขันเรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย คลิ๊ก
  • ผลการแข่งขันเรือคยัคสลาลอม  1 คน หญิง คลิ๊ก
  • ผลคะแนนรวม คลิ๊ก