การแข่งขันแคนูสลาลอมน้ำเรียบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี

สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ประจำปี ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒