ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

 • ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕   ดาวน์โหลด
 • ความร่วมมือในการสนับสนุนสมาคม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย และ สมาคมกีฬาพายเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๗  ดาวน์โหลด
 • ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๖๔  ดาวน์โหลด
 • ความร่วมมือในการสนับสนุนสมาคม ระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาพายเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ดาวน์โหลด
 • ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๗  ดาวน์โหลด
 • ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กับ เทศบาลนครอุดรธานี (จัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓)  ดาวน์โหลด
 • การส่งมอบและรับมอบอาคารศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอม ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับ กองทัพเรือ ดาวน์โหลด
 • ส่งมอบสิ่งก่อสร้างและอาคารศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอม อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ดาวน์โหลด
 • ขอความอนุเคาะห์ส่งมอบโครงการสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอม ดาวน์โหลด
 • ส่งมอบโครงการงานก่อสร้างทางจักรยานอ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ดาวน์โหลด
 • ขอความอนุเคราะห์ส่งมอบโครงการทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการกีฬาและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้บริเวรณอ่างเก็บน้ำบางไผ่ ดาวน์โหลด
 • การขออนุมัติแบบและตำบลที่ การก่อสร้างทางจักรยาน ดาวน์โหลด
 • ข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนสมาคม ระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาพายเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓  ดาวน์โหลด
 • ข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนสมาคม ระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาพายเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙  ดาวน์โหลด
 • การขออนุมัติแบบและตำบลที่ การก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี ระยะที่ ๒ ดาวน์โหลด
 • ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๘  ดาวน์โหลด
 • ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กับ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗  ดาวน์โหลด
 • ความร่วมมือทางวิชาการะหว่างสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.๒๕๕๖  ดาวน์โหลด
 • ความร่วมมือทางวิชาการะหว่างสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กับ คณะกรรมาธิการการกีฬาเมืองซากะ ประเทศญี่ปุ่น ดาวน์โหลด
 • บันทึกการส่งมอบและรับมอบอาคารศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับ กองทัพเรือ ดาวน์โหลด