ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง คัดเลือกนักกีฬาประเภทเรือแคนูทะเล (OC-1) เรือเซิร์ฟสกี (Surf Ski)

และบอร์ดยืนพาย (SUP)

ตามโครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการ

2nd Ocean Race Asian Championships

ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2565

ณ ชายหาดยินยอม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี