ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง คัดเลือกนักกีฬาเรือกรรเชียงทีมชาติไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567