ติดต่อเรา
ที่ตั้งสำนักงาน: สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ชั้น 18  เลขที่ 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลาทำการ: 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.

โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2170 9235 – 6

E-mail: office@rcat.or.th

Web site: rcat.or.th

 

QR Code สำหรับรับเงินบริจาคสนับสนุนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

ติดต่อเรา

ชื่อนามสกุล(required)

อีเมล์ (required)

หัวข้อ(required)

รายละเอียด