ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

1. ชมรมเรือพายกองเรือยุทธการ
สังกัด :  หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
ที่อยู่ :   หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  ตู้ ปณ.21 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

2. ชมรมเรือพายกรมสรรพาวุธทหารเรือ
สังกัด : กรมสรรพาวุธทหารเรือ กอง รปภ.สพ.ทร.
ที่อยู่ : กอง รปภ.สพ.ทร.ถ.ริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260
ติดต่อ : พล.ร.ท.จีรพัฒน์ ปานสกุณ โทร 02-475 2314

3. ชมรมเรือพายกรมพลาธิการทหารเรือ
สังกัด : กรมพลาธิการทหารเรือ
ที่อยู่ : เลขที่ 2 อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กทม. 10700
ติดต่อ : เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ โทร 02-475 4666

4. สังกัด : กรมแพทย์ทหารเรือ
ที่อยู่ : เลขที่ 504 แขวงบุคโล ธนบุรี กทม.10600
ติดต่อ : เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ โทร 02-475 2582 หรือ 02-475 2594

5. ชมรมเรือพายกรมการขนส่งทหารเรือ
สังกัด : กรมการขนส่งทหารเรือ
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนอิสรภาพ บางกอกน้อย กทม. 10700
ติดต่อ : น.อ.พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ โทร 02-475 5470 หรือ 02-475 5591

6. ชมรมเรือพายกรมสวัสดิการทหารเรือ
สังกัด : กรมสวัสดิการทหารเรือ
ที่อยู่ : กรมสวัสดิการทหารเรือ 2/9 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700
ติดต่อ : ร.อ.สมาน ขจรสมบัติ โทร 02-475 3259,02-222 0194,02-411 5864

7. ชมรมเรือพายกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
สังกัด : กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ที่อยู่ : ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ติดต่อ : เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ โทร 02-475 3614

8. ชมรมเรือพายโรงเรียนนายเรือ
สังกัด : โรงเรียนนายเรือ(เสือซ่อนเล็บ)
ที่อยู่ : เลขที่ 204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำอ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
ติดต่อ : พล.ร.ท.พงษ์เทพ หนูเทพ

9. ชมรมเรือพายโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
สังกัด : โรงเรียนชุมพลทหารเรือ(เพชรเกล็ดแก้ว)
ที่อยู่ : เลขที่ 51 หมู่ 5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ติดต่อ : น.ต.ณเรศ เข็มเพ็ชร์ มือถือ 081-756 2528

10. ชมรมเรือพายศูนย์การฝึกนาวิกโยธิน
สังกัด : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ที่อยู่ : เลขที่ 51/7 หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบจ.ชลบุรี 20180
ติดต่อ : ร.อ.วิไล หนูสันเทียะ โทร 038-736 273 มือถือ081-982 4662

11. สโมสรกีฬาทางน้ำนครนายก
สังกัด : สโมสรกีฬาทางน้ำนครนายก
ที่อยู่ : 120/4 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก 26000
ติดต่อ : พ.อ.นพ.ศักดิ์ชัย อติโพธิ์

12. สโมสรกีฬาเรือแคนูและเรือกรรเชียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่
สังกัด : สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ : เลขที่ 94-120 ถ.เจริญเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ติดต่อ : นายสมยศ นิมมานเหมินท์ มือถือ 081-881 8202 โทร 053-245598,053-302656

13. ชมรมเรือพายโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
สังกัด : โรงเรียงบางบ่อวิทยาคม
ที่อยู่ : โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 23 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
ติดต่อ : นายปัจติ บุญเขียว โทร 02-338 1818,02-338 1777 ต่อ 101

14.ชมรมกีฬาทางน้ำผาสุก
สังกัด : หมู่บ้านผาสุก
ที่อยู่ : 10 พัฒนาการ ซ.65 หมู่บ้ายผาสุก เขต-แขวง ประเวศ กทม.10250
ติดต่อ : พล.ร.ต.ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ โทร 02-3212072,02-318 2141 มือถือ 081-841 7095

15.ชมรมเรือพายโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
สังกัด : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ที่อยู่ : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 16 หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ติดต่อ : คุณธีระ เสนีชัย โทร 02-750 9766,02-3127109 มือถือ 081-496 0602

16. ชมรมเรือยาวประเพณีตำบลท่าดินดำ
สังกัด : ชมรมเรือยาวประเพณีตำบลท่าดินดำ
ที่อยู่ : ชมรมเรือยาวประเพณีตำบลท่าดินดำ 25/24 หมู่ 4 ซ.รามอินทรา21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
ติดต่อ : คุณบรรจบ โลกนุเคราะห์ โทร 02-241 1317,02-241 3648 มือถือ 081-8201289

17. ชมรมเรือพายกรุงเทพมหานคร
สังกัด : ชมรมเรือพายกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์ 3 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กทม.10400
ติดต่อ : คุณพยุง สัมมารัตน์ โทร 02-246 0282,02-245 4288,02-246 8011

18. ชมรมเรือพายราชนาวี
สังกัด : กีฬาเรือพายกองทัพเรือ
ที่อยู่ : อนุกรรมการกีฬาเรือพายกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กทม. 10600
ติดต่อ : พล.ร.อ.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์

19. ชมรมเรือพายหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
สังกัด : หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
ที่อยู่ : หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ติดต่อ : น.อ.พูลลาภ ทัตตะทองคำ โทร 038-431 476 มือถือ 081-913 7564

20. สมาคมกีฬาเรือพายจังหวัดน่าน
สังกัด : สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน
ที่อยู่ : 169 หมู่ 2 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
ติดต่อ : คุณสาคร ธรรมสอน โทร 089-553-8703

21. ชมรมเรือพายจังหวัดชลบุรี
สังกัด : ชมรมเรือพายจังหวัดชลบุรี
ที่อยู่ : 2234/384 หมู่ที่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ติดต่อ : พล.อ.สุพจน์ แจ้งเผื่อน โทร 02-475 3264 มือถือ 089-407 0022

22. ชมรมเรือพายโรงเรียนสิงห์สมุทร
สังกัด : โรงเรียนสิงห์สมุทร
ที่อยู่ : โรงเรียนสิงห์สมุทร เลขที่ 377/1หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ติดต่อ : ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร โทร 038-437 095,038-738 514

23. ชมรมกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สังกัด : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่อยู่ : ตึกกิจกรรมนักศึกษา ห้อง 306 ม.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240
ติดต่อ : คุณมาโนชญ์ ผลเกลี้ยง โทร 02-310 8078 มือถือ 089-724 9846

24. ชมรมเรือแคนูลานนา
สังกัด : ชมรมเรือแคนูลานนา
ที่อยู่ : 63/1 หมู่ 5 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ติดต่อ : คุณพิชชานันท์ สมมิตร โทร 083-764-5321

25. ชมรมเรือพายจังหวัดสิงห์บุรี
สังกัด : สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
ที่อยู่ : สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
ติดต่อ : คุณธวัชชัย เสวตวิหารี โทร 036-507 175,036-507 246 มือถือ 089-331 2598,087-113 4646

26.  ชมรม P.Neegree Rowing Star Club
สังกัด : ชมรมP.Neegree Rowing Star Club
ที่อยู่ : 60/45 หมู่ 4 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
ติดต่อ :เรือเอกหญิง พุทธรักษา นีกรี โทร 089-253 7962

27. ชมรมเรือพายสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
สังกัด : สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
ที่อยู่ : 37 หมู่ 8 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
ติดต่อ : 099-096-5543,093-572-7041

28. ชมรมเรือพายสถาบันการพลศึกษาลำปาง-เขลางค์นคร
สังกัด : ชมรมเรือพายสถาบันการพลศึกษาลำปาง-เขลางค์นคร
ที่อยู่ : เลขที่ 128 .ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
ติดต่อ : คุณสมชาย อุดมสารี โทร 054-281534 มือถือ 087-203 537,084-985 7713

29. ชมรมเรือพายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สังกัด :โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ที่อยู่ : ร.ร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 99 หมู่ 7 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
ติดต่อ : คุณประจวบ นาคมอญ โทร 02-338 1974,02-338 1973 มือถือ 081-375 5899

30. ชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่อยู่ : 12 ซอย 22 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
ติดต่อ : คุณสุรศักดิ์ สิงห์สา โทร 053-885534, 053-30265 มือถือ 081-5947139

31. ชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่อยู่ : ส่วนกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ติดต่อ : รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรร โทร 044-223 119 มือถือ 081-546 8588

32. ชมรมเรือพายจังหวัดนครสวรรค์
สังกัด : อบจ.นครสวรรค์
ที่อยู่ : อบจ.นครสวรรค์ ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ติดต่อ : จ่าเอก อติรุจ จำรูญ โทร 056,257 361, 056-803567-70 โทรสาร 056-803 505 มือถือ 089-755 0456, 083-070 491

33. ชมรมเรือพายภูพิงค์แห่งจังหวัดเชียงใหม่(สินธุรงค์นาคราช)
สังกัด : ชมรมเรือพายภูพิงค์แห่งจังหวัดเชียงใหม่(สินธุรงค์นาคราช)
ที่อยู่ : เลขที่ 94/120 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ติดต่อ : คุณเอกสิทธิ์ ผดุงชัย โทร 053-320 638 มือถือ 086-911 7760

34. ชมรมเรือพายฐานทัพเรือสัตหีบ
สังกัด : ฐานทัพเรือสัตหีบ
ที่อยู่ : ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ติดต่อ : นาวาตรีหญิง พิมพ์ผกา พิทักษ์กร โทร. 038-437 543 มือถือ 084-004 7129

35. ชมรมเรือพายจังหวัดสกลนคร
สังกัด : ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
ที่อยู่ : ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร เลขที่ 59 หมุ่ 1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
ติดต่อ : ดร.อำนวย ตันพานิชย์ โทร.080-5893007,042-725039 โทรสาร 042-725040

36. ชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สังกัด : ม.เกษตรศาสตร์
ที่อยู่ : ม.เกษตรศาสตร์ เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ติดต่อ : คุณพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล โทร 081-9956331,034-351540 โทรสาร 034-351540

37. ชมรมเรือพายสถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่
สังกัด : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ที่อยู่ : 68/1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ถ.สนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ติดต่อ : คุณชัยรัตน์ ศรีเพ็ชรดี โทร./โทรสาร 053 – 226 034 ต่อ 116 , 089 – 632 9090 Email:kayakfat@yahoo.com

38. ชมรมเรือพายพรเทพสิรินธร
สังกัด : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน
ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 9 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
ติดต่อ : คุณมัลลิกา อินมะโน โทร/โทรสาร.053-092-444 มือถือ 085-623-9922

39. ชมรมศูนย์กีฬาเรือพายเชียงใหม่
สังกัด : ชมรมศูนย์กีฬาเรือพายเชียงใหม่
ที่อยู่ : วัดฟ้าฮ่าม ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ติดต่อ : คุณชัยยศ ป้อมยุคล โทร./โทรสาร 053-529505 มือถือ 080-6715419

40. ชมรมเรือพายบางเสาธง
สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ติดต่อ : คุณเกษม แซ่ลี้

41. ชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สังกัด : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ติดต่อ : คุณถนอมศักดิ์ เสนาคำ โทร.081-819 2587

42. ชมรมเรือพายโรงเรียนเมืองหลังสวน
สังกัด : โรงเรียนเมืองหลังสวน
ที่อยู่ :โรงเรียนเมืองหลังสวน ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
ติดต่อ : คุณโกวิทย์ ธานีสอน โทร. 077582153 , โทรสาร. 077 544320 มือถือ 0811947886/ 0824328086

43. ชมรมเรือพายจังหวัดอ่างทอง
สังกัด : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ที่อยุ่ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 39/53 ต.ไชยภูมิ อ.ไชยโย จ.อ่างทอง 14140
ติดต่อ : คุณปลวัชร รุจิรกาล โทร. 081 – 826 8273 E-mail: palawat2008@hotmail.com22

44. ชมรมเรือพายอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
ที่อยุ่ : เลขที่ 99 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
ติดต่อ : คุณเฉลิมพล สนวิจิตร โทร.044-591988, 087-8800868 โทรสาร 044-591669 E-mail : chalermpon040605@hotmail.com

45. ชมรมเรือพายโรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
สังกัด : โรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
ที่อยู่ : เลขที่ 397 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ติดต่อ : คุณอุทัย วิชยพงศ์ โทร. 044 – 471 105, 081 – 967 9468, E-mail : wicth_uthai@hotmail.com

46. ชมรมรักกีฬาเรือพาย จังหวัดอุตรดิตถ์
สังกัด : โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ที่อยู่ : เลขที่ 252 หมู่ 3 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ติดต่อ : คุณไพรัตน์  สุขโรจน์ โทร. 084 – 624 3806, E-mail : phairat39@hotmail.com

47. ชมรมเรือพายจังหวัดสมุทรปราการ
สังกัด : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ติดต่อ : คุณวิมล ตั้งทางธรรม (อ.บู่)

48. ชมรมเรือพาย/เรือยาวจังหวัดร้อยเอ็ด
สังกัด : ชมรมเรือพาย/เรือยาวจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่อยู่ : เลขที่ 111 หมู่ 6 บ้านชีโอน ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
ติดต่อ : ดต.เจริญ ไชยธรงรัตน์ โทร.084 – 468 8365, 085 – 461 9518 E-mail : su_taninja@hotmail.com

49. ชมรมเรือพายเทศบาลนครนนทบุรี
สังกัด : เทศบาลนครนนทบุรี
ที่อยู่ : เลขที่ 139 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ติดต่อ : คุณ