ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

1. ชมรมกีฬาเรือพายกองเรือยุทธการ
สังกัด :  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
ที่อยู่ : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 2011 หมู่ที่ 2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ติดต่อ : เรือโท สันทัศน์ มิ่งวงษ์ยาง โทร 092-453-6145

2. ชมรมกีฬาเรือพายกรมสรรพาวุธทหารเรือ
สังกัด : กรมสรรพาวุธทหารเรือ กอง รปภ.สพ.ทร.
ที่อยู่ : กรมสรรพาวุธทหารเรือ 143 หมู่ 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ติดต่อ : นาวาเอก สุรชัย บุตรเสถียร โทร.085-3951540

3. ชมรมกีฬาเรือพายกรมพลาธิการทหารเรือ
สังกัด : กรมพลาธิการทหารเรือ
ที่อยู่ : เลขที่ 2 อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กทม. 10700
ติดต่อ : เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ โทร 02-475 4666

4.ชมรมกีฬาเรือพายกรมแพทย์ทหารเรือ

สังกัด : กรมแพทย์ทหารเรือ
ที่อยู่ : เลขที่ 504 แขวงบุคโล ธนบุรี กทม.10600
ติดต่อ : เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ โทร 02-475 2582 หรือ 02-475 2594

5. ชมรมกีฬาเรือพายกรมสวัสดิการทหารเรือ
สังกัด : กรมสวัสดิการทหารเรือ
ที่อยู่ : กรมสวัสดิการทหารเรือ 2/9 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700
ติดต่อ : ร.อ.สมาน ขจรสมบัติ โทร 02-475 3259,02-222 0194,02-411 5864

6. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนายเรือ
สังกัด : โรงเรียนนายเรือ(เสือซ่อนเล็บ)
ที่อยู่ : เลขที่ 204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำอ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
ติดต่อ : พล.ร.ท.พงษ์เทพ หนูเทพ

7. ชมรมเรือพายโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
สังกัด : โรงเรียนชุมพลทหารเรือ(เพชรเกล็ดแก้ว)
ที่อยู่ : เลขที่ 51 หมู่ 5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ติดต่อ : น.ต.ณเรศ เข็มเพ็ชร์ มือถือ 081-756 2528

8. ชมรมเรือพายศูนย์การฝึกนาวิกโยธิน
สังกัด : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ที่อยู่ : เลขที่ 51/7 หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบจ.ชลบุรี 20180
ติดต่อ : พ.จ.อ.ประสาน ชื่นสุวรรณ โทร.099-2876084

9. ชมรมกีฬาเรือพายกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
สังกัด : กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ที่อยู่ : ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ติดต่อ : เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ โทร 02-475 3614

10. ชมรมกีฬาเรือพายกรมการขนส่งทหารเรือ
สังกัด : กรมการขนส่งทหารเรือ
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนอิสรภาพ บางกอกน้อย กทม. 10700
ติดต่อ : น.อ.พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ โทร 02-475 5470 หรือ 02-475 5591

11. สโมสรกีฬาทางน้ำนครนายก
สังกัด : สโมสรกีฬาทางน้ำนครนายก
ที่อยู่ : 120/4 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก 26000
ติดต่อ : พ.อ.นพ.ศักดิ์ชัย อติโพธิ์

12. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
สังกัด : โรงเรียงบางบ่อวิทยาคม
ที่อยู่ : โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 23 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
ติดต่อ : นายปัญจโชติ บุญเขียว โทร. 087-939-1656

13.ชมรมกีฬาทางน้ำผาสุก
สังกัด : หมู่บ้านผาสุก
ที่อยู่ : 10 พัฒนาการ ซ.65 หมู่บ้ายผาสุก เขต-แขวง ประเวศ กทม.10250
ติดต่อ : พล.ร.ต.ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ โทร 02-3212072,02-318 2141 มือถือ 081-841 7095

14.ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
สังกัด : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ที่อยู่ : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 16 หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ติดต่อ : คุณธีระ เสนีชัย โทร 02-750 9766,02-3127109 มือถือ 081-496 0602

15. ชมรมกีฬาเรือพายกรุงเทพมหานคร
สังกัด : ชมรมเรือพายกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์ 3 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กทม.10400
ติดต่อ : น.ส.กฤษฐญา เนียมชาญเวช โทร. 088-2388187

16. ชมรมเรือพายราชนาวี
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพาย ราชนาวี กองทัพเรือ
ที่อยู่ : สนง.เรือพายและเรือกระเชียง กองทัพเรือ อ่างเก็บน้ำ กรม สอ.1 สอ.รฝ. จ.ระยอง 21130
ติดต่อ : พล.ร.อ.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์

17. ชมรมเรือพายหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
สังกัด : หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
ที่อยู่ : หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ติดต่อ : น.อ.พูลลาภ ทัตตะทองคำ โทร 038-431 476 มือถือ 081-913 7564

18. สมาคมกีฬาเรือพายจังหวัดน่าน
สังกัด : สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน
ที่อยู่ : 169 หมู่ 2 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
ติดต่อ : คุณสาคร ธรรมสอน โทร 089-553-8703

19. ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดชลบุรี
สังกัด : ชมรมเรือพายจังหวัดชลบุรี
ที่อยู่ : 2234/384 หมู่ที่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ติดต่อ : พล.อ.สุพจน์ แจ้งเผื่อน โทร 02-475 3264 มือถือ 089-407 0022

20. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนสิงห์สมุทร
สังกัด : โรงเรียนสิงห์สมุทร
ที่อยู่ : โรงเรียนสิงห์สมุทร เลขที่ 377/1หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ติดต่อ : ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร โทร 038-437 095,038-738 514

21. ชมรมกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สังกัด : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่อยู่ : ตึกกิจกรรมนักศึกษา ห้อง 306 ม.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240
ติดต่อ : คุณมาโนชญ์ ผลเกลี้ยง โทร 02-310 8078 มือถือ 089-724 9846

22. ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสิงห์บุรี
สังกัด : สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
ที่อยู่ : สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
ติดต่อ : คุณธวัชชัย เสวตวิหารี โทร 036-507 175,036-507 246 มือถือ 089-331 2598,087-113 4646

23.  ชมรม P.Neegree Rowing Star Club
สังกัด : ชมรมP.Neegree Rowing Star Club
ที่อยู่ : 60/45 หมู่ 4 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
ติดต่อ :เรือเอกหญิง พุทธรักษา นีกรี โทร 089-253 7962

24. ชมรมกีฬาเรือพายสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
สังกัด : สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
ที่อยู่ : 37 หมู่ 8 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
ติดต่อ : 099-096-5543,093-572-7041

25. ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง-เขลางค์นคร
สังกัด : ชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง-เขลางค์นคร
ที่อยู่ : 398 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
ติดต่อ : นายยุทธพงษ์ เรืองจันทร์ โทร. 092 – 8914607

26. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สังกัด :โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ที่อยู่ : ร.ร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 99 หมู่ 7 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
ติดต่อ : คุณประจวบ นาคมอญ โทร 02-338 1974,02-338 1973 มือถือ 081-375 5899

27. ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่อยู่ : 12 ซอย 22 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
ติดต่อ : คุณสุรศักดิ์ สิงห์สา โทร 053-885534, 053-30265 มือถือ 081-5947139

28. ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่อยู่ : ส่วนกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ติดต่อ : รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรร โทร 044-223 119 มือถือ 081-546 8588

29. ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดนครสวรรค์
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดนครสวรรค์
ที่อยู่ : 251/9 ม.10 ต.นครสวรรค์​ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์​
ติดต่อ : นายสมชาติ​ แสง​น้อย​ โทร.097-9915642​

30. ชมรมกีฬาเรือพายภูพิงค์แห่งจังหวัดเชียงใหม่(สินธุรงค์นาคราช)
สังกัด : ชมรมเรือพายภูพิงค์แห่งจังหวัดเชียงใหม่(สินธุรงค์นาคราช)
ที่อยู่ : เลขที่ 94/120 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ติดต่อ : คุณเอกสิทธิ์ ผดุงชัย โทร 053-320 638 มือถือ 086-911 7760

31. ชมรมกีฬาเรือพายฐานทัพเรือสัตหีบ
สังกัด : ฐานทัพเรือสัตหีบ
ที่อยู่ : ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ติดต่อ : นาวาตรีหญิง พิมพ์ผกา พิทักษ์กร โทร. 038-437 543 มือถือ 084-004 7129

32. ชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สังกัด : ชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่อยู่ : .680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
ติดต่อ :นายวีระยุทธ์ คำปาน โทร.099-4745569

33. ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สังกัด : ม.เกษตรศาสตร์
ที่อยู่ : ม.เกษตรศาสตร์ เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ติดต่อ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ โทร. 085-0628114

34. ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
สังกัด : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
ที่อยู่ : 68/1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ถ.สนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ติดต่อ : นายศุภกร ลาภกองศิลป์ โทร.080-2671020

35. ชมรมกีฬาเรือพายพรเทพสิรินธร
สังกัด : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน
ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 9 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
ติดต่อ : คุณมัลลิกา อินมะโน โทร/โทรสาร.053-092-444 มือถือ 085-623-9922

36. ชมรมศูนย์กีฬาเรือพายเชียงใหม่
สังกัด : ชมรมศูนย์กีฬาเรือพายเชียงใหม่
ที่อยู่ : วัดฟ้าฮ่าม ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ติดต่อ : คุณชัยยศ ป้อมยุคล โทร./โทรสาร 053-529505 มือถือ 080-6715419

37. ชมรมเรือพายบางเสาธง
สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ติดต่อ : นางสาวแก้วตา ภู่หลำ

38. ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สังกัด : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ติดต่อ : ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ โทร.081-819 2587

39. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเมืองหลังสวน
สังกัด : โรงเรียนเมืองหลังสวน
ที่อยู่ :โรงเรียนเมืองหลังสวน ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
ติดต่อ : คุณโกวิทย์ ธานีสอน โทร. 077582153 , โทรสาร. 077 544320 มือถือ 0811947886/ 0824328086

40. ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดอ่างทอง
สังกัด : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ที่อยุ่ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 39/53 ต.ไชยภูมิ อ.ไชยโย จ.อ่างทอง 14140
ติดต่อ : คุณปลวัชร รุจิรกาล โทร. 081 – 826 8273 E-mail: palawat2008@hotmail.com22

41. ชมรมกีฬาเรือพายอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
ที่อยุ่ : เลขที่ 99 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
ติดต่อ : ร.ต.ท.ยงกิฐ สมรูป โทร.089-8459596

42. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
สังกัด : โรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
ที่อยู่ : เลขที่ 397 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ติดต่อ : ว่าที่ร้อยตรี อุเทน มานอก โทร. 080-735-6303 , E-mail : auten@pm.ac.th

43. ชมรมรักกีฬาเรือพาย จังหวัดอุตรดิตถ์
สังกัด : สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่อยู่ : 84/5 หมู่ 1 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ติดต่อ : คุณไพรัตน์ สุขโรจน์ โทร.098-6072105 E-mail:phairat04@hotmail.com

44. ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสมุทรปราการ
สังกัด : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ติดต่อ : นายวัชรพงษ์ คงดี

45. ชมรมกีฬาเรือพาย/เรือยาวจังหวัดร้อยเอ็ด
สังกัด : ชมรมเรือพาย/เรือยาวจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่อยู่ : เลขที่ 111 หมู่ 6 บ้านชีโอน ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
ติดต่อ : ดต.เจริญ ไชยธรงรัตน์ โทร.084 – 468 8365, 085 – 461 9518 E-mail : su_taninja@hotmail.com

46. ชมรมกีฬาเรือพายเทศบาลนครนนทบุรี
สังกัด : เทศบาลนครนนทบุรี
ที่อยู่ : เลขที่ 1,3 ซอยรัตนาธิเบตร์ 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ติดต่อ : คุณปารวีย์ หอยสังข์ โทร. 081-820-0861 และ นายวัฒนา อนันต์เจริญยศ โทร.081-867-5568

47. ชมรมกีฬาเรือพายเมืองน่าน
สังกัด : ชมรมเรือพายเมืองน่าน
ที่อยู่ : 3 ซ.1 ถ.หน่อคำ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
ติดต่อ : คุณพัฒนพงศ์ เหรียญทอง โทร.081-2880514

48. ชมรมกีฬาเรือพายศรีสวัสดิ์ เขื่อนศรีนครินทร์
สังกัด : เขื่อนศรีนครินทร์
ที่อยู่ : 228 หมู่ 2 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
ติดต่อ : คุณสยาม สุวรรณ์ โทร./โทรสาร 034 696120 มือถือ 086 1690062

49. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนสวนศรีวิทยา
สังกัด : โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ที่อยู่ : 280 ถ.หลังสวน ต.หลังสวนอ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
ติดต่อ : นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ โทร.088-178-7373

50. ชมรมกีฬาเรือพายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังกัด : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ : 99/125 ถ.ยานนาวา ช่องนนทรี ยานนาวา กทม.10120
ติดต่อ : คุณชัยรัต พงศ์พันธุ์ภาณิ โทร.02-2186997 โทรสาร 02-218 6955

51. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
สังกัด : โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
ที่อยู่ : 60/311 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
ติดต่อ : นายสุรชัย รมยะสมิต โทร.095-5545298

52. ชมรมกีฬาเรือพายนครศรีธรรมราช (โรงเรียนปากพนัง)
สังกัด : โรงเรียนปากพนัง
ที่อยู่ : 301 หมู่ 1 ซ.รามประดิษฐ 1 ถ. พานิชสัมพันธ์ ต. บางพระ อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช 80140
ติดต่อ : คุณมลรักษ์ ฆังมณี โทรสาร.075-517 311 มือถือ 087-270 4415

53. ชมรมกีฬาเรือพายนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)
สังกัด : โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
ที่อยู่ : โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 32 ซ.5 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ติดต่อ : ผอ.มนตรี สิริทัตสุนทร โทร.081-996-7514 โทรสาร.038-612-987

54. ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดกระบี่
สังกัด : ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายกระบี่
ที่อยู่ : สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
ติดต่อ : คุณทรงศักดิ์ กิตาการกุล โทร/โทรสาร.075-603-508 มือถือ.081-536-7712

55. ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
ติดต่อ : คุณภานุวัฒน์ เมฆะ โทร.053-873-076 มือถือ.086-911-8765

56. ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดมุกดาหาร
สังกัด : จังหวัดมุกดาหาร
ที่อยู่ : 36/4 ถ.ผดุงนิคมเชต ต.มุกดาหาร อ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
ติดต่อ : คุณนันท์ลภัส วรเสถียรวงศ์ โทร.081-974-4759

57. ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
สังกัด : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ถ.สุโขทัย-กำแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ติดต่อ : นายกิติพงษ์ พวงธรรม โทร.099-9184-823

58. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สังกัด : โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ที่อยู่ : โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
ติดต่อ : คุณเสาวนิตย นาคะสิงห์ โทร/โทรสาร.077-387-125 มือถือ 081-956-0944ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม

59. ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ติดต่อ : คุณอภิรักษ์ คำเสนาะ โทร045-352-000-26 มือถือ.090-054-5604

60. ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดระยอง
สังกัด : ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายจังหวัดระยอง
ที่อยู่ : อ่างเก็บน้ำคลองไผ่ หมู่ที่ 1 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
ติดต่อ พันจ่าเอก สิทธิชัย อุทัยศรี่ โทร.081-346-5322/083-769-6034

61. ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดชุมพร
สังกัด : จังหวัดชุมพร
ที่อยู่ : สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร สนามกีฬากลาง อ.เมือง จังหวัดชุมพร 86000
ติดต่อ : ายพยุงศักดิ์ นาคอุดม โทรสาร.077-506-404 โทร.089-501-8555

62. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเพิ่มวิทยา
สังกัด : โรงเรียนเพิ่มวิทยา
ที่อยู่ : โรงเรียนเพิ่มวิทยา 100 หมู่ที่ 3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ติดต่อ : คุณถวิล ประมวล โทร/โทรสาร.077-506-404

63. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สังกัด : โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 270 หมู่ที่ 7 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
ติดต่อ : คุณยุทธพร วงศ์วิชิต โทร.081-652-7755

64. ชมรมกีฬาเรือพายคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
สังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
ติตด่อ : นายอัฐพร โสวัตร์ โทร.080-356-2446

65. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
สังกัด : โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
ที่อยู่ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก บ้านทุ่งคลอง 2 หมู่ที่ 3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ติดต่อ : นายธรกร มีหินกอง โทร.037-349-612

66. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
สังกัด :โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
ที่อยู่ : 79 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ติดต่อ : นายหะมะ ตาเละ โทร. 093-634-1340,073-362-463 โทรสาร. 073-362-482

67. ชมรมกีฬาเรือพายทัพฟ้า – สองแคว
สังกัด : กองพันอากาศโยธิน กองบิน 46
ที่อยู่ : กองพันอากาศโยธิน กองบิน 46 ถนนสนามบิน ตำบลอรัญญิก ออำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ติดต่อ : เรืออากาศเอก ปกรณ์ ตันติทวีวัฒน์ โทร.081-265-5585,055-301-200 ต่อ 55714

68. ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดบึงกาฬ ขุนหาญ 98
สังกัด : จังหวัดบึงกาฬ
ที่อยู่ : 172 หมู่ที่ 4 บ้านนาโนนตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ติดต่อ : นายวันชัย หาญคำหล้า โทร.081-089-2681

69. ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดเชียงราย
สังกัด : สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 48 หมู่ที่ 12 สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ติดต่อ : นายสมฤทธิ์ เมืองโคตร โทร.081-960-3137 ,053-717-945 โทรสาร.053-717945

70. ชมรมกีฬาเรือพายสุวรรณนาวา
สังกัด : เรือพายสุวรรณนาวา
ที่อยู่ : 90/94 หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ : นายณพล สุวรรณทัต โทร.086-369-4440

71. ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดราชบุรี
สังกัด : สมาคมกีฬาเรือพายจังหวัดราชบุรี
ที่อยู่ : วัดบ้านโปร่ง ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอบ้านโปร่ง จังหวัดราชบุรี
ติดต่อ : นายชัยสิทธิ์ คล้านแดง โทร.096-883-0107

72. ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา
สังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา
ที่อยู่ : 59 หมู่ที่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ติดต่อ : นายอธิปัตย์ สายสูง โทร.081-165-6677

73. ชมรมกีฬาเรือพายเทศบาลเมืองหลังสวน
สังกัด : สำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวน
ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวน ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จำหวัดชุมพร
ติดต่อ : นายกฤษฎา บุษบรรณโทร.080-695-7423

74. ชมรมกีฬาเรือพายสูงเนิน

สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายสูงเนิน
ที่อยู่ : เลขที่ 277 หมู่ที่ 1 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ติดต่อ : นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย โทร.044-419-202

75. ชมรมกีฬาเรือพายพรพระแก้ว
สังกัด : วัดพระนอนจักรสีห์
ที่อยู่ : วัดพระนอนจักรสีห์ 63 หมู่ 2 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
ติดต่อ : นายชนะชัย เสวกพันธ์ โทร.081-174-1909

76. ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดพัทลุง
สังกัด : สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง
ที่อยู่ : เลขที่ 216 หมู่ 8 ต.เกาะนางคำ อ.ปากพยูน จังหวัด พัทลุง 93120
ติดต่อ : นายวิชาญ แซ่ฮ่อ โทร. 064-563-8405​

77. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดนราธิวาส
สังกัด : โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดนราธิวาส
ที่อยู่ : โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) ถนนระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
ติดต่อ : นายเฉลิม จันทร์หอม โทร. 084-9957735

78. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนารีนุกูล
สังกัด : โรงเรียนนารีนุกูล
ที่อยู่ : โรงเรียนนารีนุกูล 102 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ติดต่อ : นางนวมนตณ์ มากมี โทร.045-244575,081-7670182

79. ชมรมกีฬาเรือยาวอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือยาวอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี
ที่อยู่ : เลขที่ 12/1 หมู่ 6 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ติดต่อ : ร้อยตำรวจเอก สวัสดิ์ วัฒนะ โทร. 081-6285051

80. ชมรมกีฬาเรือพายอันดามันระนอง
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายอันดามันระนอง
ที่อยู่ :โรงเรียนกระบุรีวิทยา 146 หมู่ 2 ต. น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
ติดต่อ : นายเกียรติพงศ์ ศรีม่าน โทร.080-706-3100

81. ชมรมกีฬาเรือพายสยามอาวุโส
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายสยามอาวุโส
ที่อยู่ : 204 หมู่ 12 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
ติดต่อ : นายวสันต์ มณีอินทร์ โทร.083-1406978

82. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
ที่อยู่ : โรงเรียนประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี หมู่ 1 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
ติดต่อ : นายชูชาติ บกเขาแดง โทร.081-3282382

83. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี
ที่อยู่ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 415/61 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ติดต่อ : นางสาวสุทิพย์ ทองพูล โทร.098-2142917

84. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนายมวิทยาคาร
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนายมวิทยาคาร
ที่อยู่ : โรงเรียนนายมวิทยาคาร ต.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
ติดต่อ : นายยุทธศักดิ์ ศรีขาว โทร.083-7421809

85. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนวังกรดพิทยา
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนวังกรดพิทยา
ที่อยู่ : โรงเรียนวังกรดพิทยา เลขที่ 213 หมู่ 4 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
ติดต่อ : นายพรเทพ ล้อวิลัย โทร. 056 – 685255 , 086 – 9257365

86. ชมรมกีฬาเรือพายแม่ฮ่องสอน ฟาร์มิงโก้
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายแม่ฮ่องสอน ฟาร์มิงโก้
ที่อยู่ : 91 หมู่ 1 ตำบล ห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
ติดต่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารยา วิริยภาพ โทร. 084-353-9788,089-262-1578

87. ชมรมกีฬาเรือพาย BSAC (Bangkok Sport Advanture Club )
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพาย BSAC (Bangkok Sport Advanture Club )
ที่อยู่ : 168/4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ติดต่อ : นายสุรัฐ เพียงประสิทธิพร โทร. 081-612-8578

88. ชมรมกีฬาเรือพายการท่าเรือแห่งประเทศไทย
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ : 444 ถ.ท่าเรือ แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ติดต่อ : นายปรัชญา พรหมประยูร โทร. 02-269-5252,099-146-4419

89. ชมรมกีฬาเรือพายนาคาหนองคาย
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายนาคาหนองคาย
ที่อยู่ : 240/3 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
ติดต่อ : นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์  โทร. 087-854-4034

90. ชมรมกีฬาเรือพายกุมภวาปี
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายกุมภวาปี
ที่อยู่ : 37/1 หมู่ 3 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 4110
ติดต่อ : นายพรเทพ จวงทอง โทร.089-712-7758

91. ชมรมกีฬาเรือพาย ALPHA
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพาย ALPHA
ที่อยู่ : 3155 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร 10150
ติดต่อ : นายปรัชญา ผลสันต์ โทร. 094-943-7909

92. ชมรมกีฬาเรือพายมหิดล
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายมหิดล
ที่อยู่ : 999 พุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
ติดต่อ : นายพศวีร์ ราชเสนา โทร.085-791-3230

93. ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่อยู่ : 99/4 ม.9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10540
ติดต่อ : นางสาวกมลชนก ศรีผดุง โทร. 097-284-6031

94. ชมรมกีฬาเรือพายอาวุโสบางพลีสมุทรปราการ
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายอาวุโสบางพลีสมุทรปราการ
ที่อยู่ : 12/7 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ติดต่อ : น.ท.นิธิวัชร์ มงคลอริยวงศ์ โทร. 089-4041125

95. ชมรมกีฬาเรือพาย ม.พัน 15
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพาย ม.พัน 15
ที่อยู่ : 134 ม.11 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000
ติดต่อ : ร.ต.จักรกฤษณ์ บุญตา โทร. 089-870-9654

96. ชมรมกีฬาเรือพายศิษย์มอรอ
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายศิษย์มอรอ
ที่อยู่ : 33/210 หมู่บ้านสุขใจ รามอินทรา 65 แยก 4  เขตบางเขน กทม. 10230
ติดต่อ : พ.ต.อ.บุญผ่อง เริ่มเสริมสุข โทร. 081-451-4567,087-055-5345

97. ชมรมมูลนิธิเรือพาย
สังกัด : ชมรมมูลนิธิเรือพาย
ที่อยู่ : 341/1 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ติดต่อ : นาวาเอก สุวัฒน์ อินทนะ โทร. 081-811-1172

98. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนบ้านดอนเขว้า
สังกัด : โรงเรียนบ้านดอนเขว้า
ที่อยู่ : 15/1 หมู่ที่ 1 ต.ในเมือง อ.พิมาย
ติดต่อ : นายชนะชัย แก้ววิจิตร โทร. 081-8788727

99. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
สังกัด : โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
ที่อยู่ : หมู่ 9 ถนนปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
ติดต่อ : นายมนตรี สุดาปัน โทร.085-492-8639

100. ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ : 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ติดต่อ : นางสาวกานต์ธิดา หนูรุ่น โทร. 093-139-9695

101. สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
สังกัด : สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
ที่อยู่ : 178/2 หมู่ 7 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้  จ.พะเยา 56120
ติดต่อ : นายประเสริฐ พรหมเผ่า โทร.088-259-1971

102. ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสระแก้ว
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสระแก้ว
ที่อยู่ : 279/1 อาคารสระแก้ว Hifi ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
ติดต่อ : นางสาวเมธิรี สวัฒนาโรจนาพร โทร.081-659-3219

103. ชมรมกีฬาเรือพายจ.อุดรธานี หลวงพ่อเจริญ
สังกัด : วัดโนนสว่าง
ที่อยู่ : 300 หมู่ 3 ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360
ติดต่อ : นายธนกร เชิดชู โทร.098-291-2371

104. ชมรมกีฬาเรือพายคลองไผ่
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายคลองไผ่
ที่อยู่ : 35/4 หมู่ 11 ต.ห้วยใหญ๋ อบางละมุง จ.ชลบุรี 20150
ติดต่อ : พลเรือโท นฤพล เกิดนาค โทร. 065-497-9782

105. ชมรมกีฬาเรือพายอาวุโสปทุมธานี
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายอาวุโสปทุมธานี
ที่อยู่ : 12/4 หมู่ 3 ต.บางกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ติดต่อ : นางสาวพิมศิริ ดนตรีเจริญ โทร.088-9766-759

106. ชมรมกีฬาเรือพายศรีสาครนาวา
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายศรีสาครนาวา
ที่อยู่ : 1/25 ถ.สมุทรเจดีย์ ซอย 3 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ติดต่อ : นางสาวชุติมา สุกใส โทร. 080-017-1315

107. ชมรมกีฬาเรือพาย 2BC
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพาย 2BC
ที่อยู่ : 22/130 หมู่ 1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21000
ติดต่อ : นายชัยชนะ ทะคำ โทร.081-7359956

108. ชมรมกีฬาเรือพายเทศบาลวังตะกอ
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายเทศบาลวังตะกอ
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลวังตะกอ หมู่ที่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ติดต่อ : นายสมบัติ ดึงสุวรรณ โทร. 077-653062

109. ชมรมกีฬาเรือพายอาชีวศึกษานาแก จ.นครพนม
สังกัด : อาชีวศึกษานาแก จ.นครพนม
ที่อยู่ : วิทยาลัยอาชัวนาแก 9 หมู่ที่ 19 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
ติดต่อ : นายไกรสร พลค้อ โทร.098-0975508

110. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
สังกัด :โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 4 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ : นายทวีศักดิ์ นุชพันธ์ โทร. 081-9230175

111. ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร
สังกัด : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 140 ม.4 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
ติดต่อ : นางสาวณัฐธิตา ดึงสุวรรณ โทร.080-0171315

112. ชมรมกีฬาเรือพายวารินธารา
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายวารินธารา
ที่อยู่ : 234 หมู่ 8 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
ติดต่อ : นายเกียรติภาพ มากมี โทร. 065-6145978

113. ชมรมกีฬาเรือพายเขื่อนขุนด่านปราการชล
สังกัด : ชมรมกีฬาเรือพายเขื่อนขุนด่านปราการชล
ที่อยู่ : 69 หมู่ 8 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 26000
ติดต่อ : นายนาวี ผาจันทร์ โทร.080-0990559

114. ชมรมกีฬาทางน้ำคอบร้า
สังกัด :บริษัทคอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ : 700/478 หมู่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 2000
ติดต่อ : นางสาวณัฐพร เมธาปรียาพัฒน์ โทร. 089-2861271

115. ชมรมกีฬาเรือพายเทศบาลตำบลวัดประดู่
สังกัด : สำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่
ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่ 150 หมู่ที่ 1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์
ติดต่อ : นางสาววันใหม่ หวั่นร้าหมาน โทร.089-4688050

เอกสารดาวน์โหลด
  • ใบคำขอสมัคร                   Download
  • ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก    Download
  • แบบฟอร์มลงทะเบียน       Download