10 มีนาคม 2564 เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และ พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนสมาคมกีฬา (MOU) ระหว่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย กับ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 19 ตึกการท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร