ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง คัดเลือกนักกีฬาเรือกรรเชียง

โครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2565