เพื่อให้การเตรียมการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาเรือพาย ประเภทเรือแคนูคยัค ตามโครงการเตรียมนักกีฬา  เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Asian Canoe Sprint Qualifiers for Tokyo Olympic 2020 ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จึงกำหนดจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเรือพาย ประเภทเรือแคนูคยัค ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2564  ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง