ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม ตามโครงการพัฒนานักกีฬาเรือพายสู่ความเป็นเลิศ

และเข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ ประจำปี 2567