ตามที่สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จัดให้มีการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬากรรเชียงบกทีมชาติไทย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

เพื่อเตรียมนักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 รายการ The 6th Asian Indoor and Matial Art Games  ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลุบรี