สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์เก็บตัวฝึกซ้อมเรือแคนูสลาลอม ตามโครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ประจำปี 2564  รายการ Asian Canoe Slalom Qualifiers for Tokyo Olympic 2020 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภเอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และให้ผู้มีรายชื่อเข้ารายงานตัวเผื่อเก็บตัวฝึกซ้อม วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภเอบ้านฉาง จังหวัดระยอง