ในวันที่ 21 มี.ค 64 สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ อาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรองกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับชมรมสมาชิกสโมสรกีฬาเรือพายจำนวน 72 ชมรม โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ แนวทางการบริหารจัดการ และ สนับสนุนนักกีฬารุ่นใหม่มุ่งเน้น ศักยภาพทางด้านกีฬาต่อยอดสู่อาชีพ และได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)