การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

ณ ห้องประชุมกรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี