วันนี้เมื่อเวลา 11.00 น. นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย แคนูโปโล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก โดยมี ผศ.ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ และ ผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ผู้แทนสมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล รวมไปถึงคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้