• ระเบียบสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๙ Download