สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กำหนดการอบรมสัมมนานักกีฬาเยาวชนเรือแคนูคยัคในรูปแบบ Training Camp ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

  • เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2564
  • รับสมัครนักกีฬาเยาชนเรือแคนูคยัค จำนวน 30 คน (เพศชาย 18 คน , เพศหญิง 12 คน)
  • ส่งใบสมัครถึงอีเมลสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย E-mail : office@rcat.or.th
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรือโท ไพรัตน์ รักบุญ หัวหน้าสำนักงานสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 083 – 698 – 5171
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้ารับการอบรมสัมมนาฯ ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ทาง Website, Facebook ของสมาคมฯ และให้นักกีฬาที่มีรายชื่อ เข้ารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
  • ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครเข้าร่วมอบรม คลิ๊ก
  • ดาว์นโหลดใบสมัคร คลิ๊ก