ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและสอบผู้ตัดสินบอร์ดยืนพาย SUP ประจำปี 2566