ผลการแข่งขันเรือกรรเชียง
รายการ 2016 Asian Rowing Cup I ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2559