ผลการแข่งขันเรือกรรเชียง 
รายการ 2016 FISA Asian and Oceania Continental Olympic Qualification Regatta 

เมือง Chungju สาธารณรัฐเกาหลี​
ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559