ประจำปี 2564

ประจำปี 2563

ประจำปี 2562

ประจำปี 2561

ประจำปี 2560

  • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 ดาวน์โหลด

ประจำปี 2559

  • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
  • รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด

ประจำปี 2558

  • รายงานผลการประชุมกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
  • รายงานผลการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด

ประจำปี 2557

  • รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
  • รายงานผลการประชุมกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด