ด้วย สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กำหนดสัมมนากีฬาเรือพายและจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับสมาคมฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารรับรองกองทัพเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นประธานฯ โดยก่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมาคมฯ ได้กำหนดจัดให้มีการสัมมนากีฬาเรือพาย ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และกำหนดให้มีการแข่งขันบอร์ดยืนพาย (SUP Festival RCAT 2021) ในวันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔