มาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จัดค่ายฝึกอบรมลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวชิรวุทราชวิทยาลัย 

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง