วันที่ 25 ตุลาคม 2565 สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย นำโดย พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ

พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ นายกสมาคมฯ และ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค เลขาธิการสมาคมฯพร้อมคณะกรรมการ

บริหาร เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์​ ผู้บัญชาการทหารเรือ

ณ พระราชวังเดิม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร