พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ กับ คุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ ประธานเจษฎาเทคนิคมิวเซียม ณ เจษฎาเทคนิคมิวเซียม กรุงเทพมหานคร