พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าขอพรพร้อมมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

กับ พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย