ารแข่งขันเรือยาวสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2564

ณ กว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา