การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปฏิบัติ

 • คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
 • คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬา ชมรมสโมสรสมาชิก และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
 • คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปฏิบัติ ดาวน์โหลด
 • คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ ดาวน์โหลด
 • คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายปห่งประเทศไทยที่ 5 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเสนิเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงชนะเลิศแห่งเอเซียและชิงแชมป์โลก ดาวน์โหลด
 • คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย(เฉพาะ) ที่ 7 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมจัดกิจกรรมและการแข่งขันเรือพายระดับนานาชาติ ปี 2559 – 2560) ดาวน์โหลด
 • คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย(เฉพาะ) ที่ 8 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกมส์) ดาวน์โหลด
 • คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปฏิบัติ ดาวน์โหลด
 • คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย (เฉพาะ) ที่ 10 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 และการแข่งขันเรือกรรเชียงเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
 • คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย (เฉพาะ) ที่ 11 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือกรรเชียงเยาวชยขิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2559 และ การแข่งขันกรรเชียงบกชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
 • คำสั้่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ที่ 20 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปฏิบัติ ดาวน์โหลด
 • คำสั้่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย(เฉพาะ) ที่ 21 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด