การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปฏิบัติ
  • คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
  • คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 2 เรื่อง คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย (เฉพาะ) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบ พลังงานทดแทนภายในศูนย์พัฒนากีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
  • คำสั่งสมาคมกีฬา่เรือพายแห่งประเทศไทยที่ 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.2560 – 2563 ดาวน์โหลด