การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปฏิบัติ

 

  1. คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.2561 – 2563 ดาวน์โหลด
  2. คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปฏิบัติ ดาวน์โหลด