การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปฏิบัติ

 

  • คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.2561 – 2563 ดาวน์โหลด