ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนเรือกรรเชียง (Level I) ประจำปี 2566

       ระหว่างวันที่ 20 -24 พฤศจิกายน 2566

  ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง