การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและผู้ฝึกสอน

ในโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sport Hero) ประจำปี 2563 ชนิดกีฬาเรือพาย

ระหว่างวันที่ 9 – 14 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ จังหวัดระยอง