สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา 18th Asian Game Jakarta – Palembang 2018 ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม – ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๓๗ ประเทศ สรุปผลการแข่งขัน ๗ เหรียญทองแดง ประเภท เรือกรรเชียง ๒ คน ชาย พายคู่ ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร สถิติที่ได้ ๐๖:๔๙.๘๒ นาที โดย นายจารุวัฒน์ แสนสุข และนายเปรม นามประเทือง ประเภท เรือกรรเชียง ๔ คน ชาย พายคู่ ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร สถิติที่ได้ ๐๖:๒๒.๔๑ นาที โดย นายจารุวัฒน์ แสนสุข,นายเปรม นามประเทือง,นายปิยะพงษ์ อานุนามัง และจ่าเอก เมธาสิทธิ์ พรมเพิ่ม ประเภท เรือกรรเชียง ๒ คน หญิง พายคู่ รุ่น Lightweight ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร สถิติที่ได้ ๐๗:๕๔.๒๓ นาที โดย นาวาโท หญิง พุทธรักษา นีกรี,นางสาวเมธินี ระรื่น ประเภท เรือคยัค      สลาลอม ๑ คน ชาย สถิติที่ได้ ๐๑:๓๐.๔๐ นาที โดย นายแฮร์มันน์ ลุควิก ฮุลไลน ประเภท เรือแคนูสลาลอม ๑ คน หญิง สถิติที่ได้ ๐๑:๕๖.๓๔ นาที โดย นางสาวอัจราภรณ์ ดวงละหว้า ประเภท เรือยาวสากล ๑๐ ฝีพายชาย ระยะ ๒๐๐ เมตร สถิติที่ได้ ๐๐:๕๒.๖๒๒ นาที ประเภท เรือยาวสากล ๑๐ ฝีพายหญิง ระยะ ๕๐๐ เมตร สถิติที่ได้ ๐๒:๒๖.๙๐๔ นาที