ประกาศ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่องผลการคัดตัวนักกีฬาเรือกรรเชียงทะเล 

เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขัน

รายการ 2018 Asian Rowing Coastal Championships

ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561

ณ ชยหาดวิคตอเรัน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน