พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าขอพร พร้อมมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

กับ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย