โครงการค่ายฝึกอบรมนักกีฬาเรือพายประเภทเรือแคนูสลาลอม (Canoe Slalom Training Camp 2019)

ระหว่างวันที่ 7 – 11 มกราคม 2562 ณ สนามแก่งเทียม เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก