การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปฏิบัติ

  • คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเพื่อให้ได่สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกมส์ พ.ศ.2561 (Youth Olympic Game 2018) ดาวน์โหลด
  • คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 2 (เฉพาะ) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก ประจำปี 2019 ดาวน์โหลด
  • คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 3  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
  • คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 9  เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปฏิบัติ ดาวน์โหลด
  • คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 10 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายในสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
  • คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 14 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.2561 – 2563 ดาวน์โหลด