ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนเรือแคนูคยัค (Level I) ประจำปี 2566

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566

  •               ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566
  •               ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2566

สถานที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง