สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาเรือกรรเชียงเข้าร่วมแคมป์ 2017 ARF High Performance Training Camp ซึ่งเป็นแคมป์ของสหพันธ์เรือกรรเชียงแห่งเอเชีย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 – 25 มกราคม 2561 จำนวน 4 คน ประกอบด้วย น.ส.รจนา รักเหล่า , น.ส.เมธินี ระรื่น ,นายปิยะพงษ์ อานุนามัง,นายชนินทร์ เพ็ญทองดี