สรุปผลการแข่งขันเรือกรรเชียงทะเล รายการ 2017Asian Rowing Coastal Championships ณ. เมือง Shenzhen สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2560 ทัพนักกีฬาทีมชาติไทย คว้าเหรียญมาได้ทั้งหมด 4 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง ดังต่อไปนี้
1. เรือกรรเชียงทะเล 1 คน ชาย เหรีญทอง ได้แก่ นายสุขชีวัน ชมพัฒนา ด้วยเวลา 03:23.14 น.
2. เรือกรรเชียงทะเล 1 คน หญิง เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวปาริษา แช่มพุดซา ด้วยเวลา 03:09.96 น.
3. เรือกรรเชียงทะเล 2 คน ชาย เหรียญทอง ได้แก่ พันจ่าตรี พูนลาภ ไหมเกิด และ จ่าตรี ศราวิน สุขประเสริฐ ด้วยเวลา 02:40.64 น.
4. เรือกรรเชียงทะเล 2 คน หญิง เหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวศรันยา ปลัดสิงห์ และ นางสาวณิชกุล นุกูลธรรม ด้วยเวลา 03:23.62 น.
5. เรือกรรเชียงทะเล 4 คน หญิง เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวสรัญญา ขันใจ นางสาวธนภรณ์ แจ่มสว่าง นางสาวธันยาภรณ์ อ่วมประเสริฐ และ นางสาวปพิชญา สกุลานนท์