สรุปผลงานของทัพนักกีฬาเรือแคนูสลาลอมทีมชาติไทยในรายการ 2018 Asian Canoe Slalom Junior & U23 Championships คว้าได้ทั้งหมด 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ1 เหรียญทองแดง ดังนี้
เหรียญทอง 🥇 ได้แก่
เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 23 ปี โดย น.ส.อัจฉราภรณ์ ดวงละหว้า
เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 23 ปี โดย น.ส.อัจฉราภรณ์ ดวงละว้า
จากประเภททีมเรือคยัคสลาลอม 1 คน เยาวชนชาย โดย นายไพทัศน์ งามสง่า นายพีระพล แก้วโบราณ และนายปิยะณัฐ เกิดสุข
ประเภททีมเรือคยัคสลาลอม 1 คน เยาวชนหญิง โดย น.ส.แพรวพรรณ ผลหว้า น.ส.จารุวรรณ เนียมทอง และน.ส.ณัฐณิชาช์ อมรวิชัยวงศ์
ประเภททีมเรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 23 ปี โดย น.ส.ธัชพร พรชัย น.ส.อัจฉราภรณ์ ดวงละหว้า และน.ส.วรดา ชนม์สุข

เหรียญเงิน 🥈ได้แก่
เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 23 ปี โดย นายยุทธกานต์ ชัยเดช
เรือแคนูสลาลอม 1 คน เยาวชนชาย โดย นายชลสิทธิ์ พุทธรักษา
เรือคยัคสลาลอม 1 คน เยาวชนหญิง โดย น.ส.จารุวรรณ เนียมทอง
เรือคยัคสลาลอม 1 คน เยาวชนชาย โดย นายไพทัศน์ งามสง่า
เรือแคนูสลาลอม 1 คน เยาวชนชาย โดย นายไพทัศน์ งามสง่า นายพีระพล แก้วโบราณ และนายปิยะณัฐ เกิดสุข

และเหรียญทองแดง 🥉ได้จากประเภททีมเรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 23 ปี โดย นายยุทธกานต์ ชัยเดช นายจตุพร ทิมทอง และนายชลสิทธิ์ พุทธรักษา