ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง การอบรมผู้ตัดสินเรือแคนูสลาลอม ( Level 1)

ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมภูสักธาร รีีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

  • รายละเอียดประกาศการรับสมัครเข้าอบรมผู้ตัดสินเรือแคนูสลาลอม Download
  • ใบสมัครเข้ารับการอบรมฯ Download