เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ได้จัดการสัมมนากีฬาเรือพาย และแเลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับชมรมสโมสรสมาชิกกีฬาเรือพาย ประจำปี 2563 โดยมี พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการสัมมนาฯ ณ หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีหัวข้อสำคัญ อาทิเช่น ด้านแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยในการดำเนินการด้านพัฒนากีฬาเรือพายต่อไปในอนาคตทั้งในระดับชาติและนานาชาติ