ภาพบรรยากาศการคัดเลือกนักกีฬาเรือกรรเชียงทีมชาติไทย ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2563

ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ จังหวัดระยอง