การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศภาคใต้ ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563

ณ คลองละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวังสตูล